Kendriya Vidhalayas in Himachal Pradesh

Following is a list of Kendriya Vidyalayas in Himachal Pradesh –

Name/Address Phone/Fax/Email/Website Affiliation Type
Kendriya Vidyalaya Jakhu Hills, Simla 171001 (H.P.) Ph:- 0177-250240 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Yol Cantt, Kangra 176052 (H. P.) Ph:- 01892-36167 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Holta Camp, Palampur 176061 Dist. Kangra Ph:- 01894-30661 Email:- kvplpende@vsnl.net.in CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya 14 GTC, Subathu Dist. Solan 173206 (H.P.) Ph:- 01792-75070 Email:- principal654@kvschool.com CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Dharamshala Cantt. Dist. Kangra 176216 (H.P.) Ph:- 01892-21414 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Bakloh Cantt, Dist. Chamba 176301 Ph:- 01899-57249 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Dalhousie Cantt, NPHC Campus Banikhet 176305, Dist. Chamba Ph:- 01899-42345 Email:- principal662@kvschool.com CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Dist. Head Uttar Township Hamirpur Hamirpur 177001 (H.P.) Ph:- 01972-22470 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Naduan 177033, Dist. Hamirpur Ph:- 01972-33123 CBSE Upto IXth
Kendriya Vidyalaya A.F.S. Kasauli 173204, Dist. Solan Ph:- 01792-72129 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Khaliar Mandi 175001 (H.P.) Jawahar Nagar Ph:- 01905-36054 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Bhanala, Shahpur Dist. Kangra 176206 (H. P.) The. Shapur, Dist. Kangra Ph:- 01892-38010 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Alhilal, P.O. Taragarh Dist. Kangra 176081 (H.P.) Ph:- 01894-63780 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Jutogh Cantt, Shimla 171008 (H.P.) Ph:- 0177-231201 Email:- kvjutogh@hotmail.com CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Chamera NHPC, Khairi Chamba 176325 (H.P.) Ph:- 01899-63005, 63028/160 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya Naleti 177104 Teh. Dehra, Dist. Kangara (H.P.) Ph:- 01970-45088 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya ITBP Sarhan, P.O. Bonda Dist. Shimla 172034 (H.P.) Ph:- 01782-79246 CBSE Sr. Sec. School
Kendriya Vidyalaya ITBP Reckongpeo (H.P.) **** ****

Comments